Strona główna

Jak pomagamy?

Strona główna

   Zawodowo od lat współpracujemy z firmami z różnych branż we wdrażaniu systemów zarządzania, podnoszeniu wydajności i rentowności oraz prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych. nasze doświadczenia z życia prywatnego sprzed kilku lat sprawiły, że postanowiliśmy założyć fundację „idea dla ciebie” i bezpłatnie dzielić się wiedzą z osobami, które stoją przed wyborem drogi zawodowej, myślą o zmianie pracy lub o własnej firmie. zauważyliśmy, że w dzisiejszych czasach nie trudno jest spotkać osobę zatrudnioną (a nawet właściciela firmy), która pracuje ponieważ „musi”, a praca nie sprawia jej przyjemności. taka sytuacja niesie za sobą szereg negatywnych następstw.

 

    Praca wykonywana tylko dlatego, że „trzeba coś w życiu robić”, praca w środowisku, którego się nie lubi, praca która jest zaledwie tolerowana (niezależnie od przyczyn takiego stanu), nie będzie wykonywana z najwyższą możliwą wydajnością. to powoduje, że osoba w takiej sytuacji ma ograniczone możliwości podwyżki lub awansu. a wieloletnia praca w takich warunkach może również negatywnie wpłynąć na stan zdrowia takiej osoby. firmy w których nawet część załogi pracuje tylko dlatego, że „musi” będą miały większe koszty przy mniejszej wydajności, a co za tym idzie mniejsze zyski. zmniejszone dochody firmy wpłyną negatywnie na możliwość uzyskania podwyżki w danym przedsiębiorstwie. przyczyn niezadowolenia czy trudnej atmosfery w pracy może być wiele. jednym z głównych powodów takiej sytuacji jest brak satysfakcji z wykonywanych czynności w zakresie swoich obowiązków. osoba taka będzie bardziej drażliwa, mniej uprzejma, co przełoży się na konflikty ze współpracownikami czy przełożonymi. zazwyczaj wielu nieporozumień, błędów i pomyłek można uniknąć przez wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania. jednak wszystkie zmiany byłyby znacznie prostsze i szybsze, a często wręcz niepotrzebne, gdyby osoby pracujące w firmie były zadowolone z wykonywanej przez siebie pracy. idąc zatem od samego początku: na zadowolenie z pracy wpływa przede wszystkim właściwy wybór zawodu oraz umiejętność znalezienia pracy na odpowiednim stanowisku.

 

Nasza misja

Misją fundacji „idea dla ciebie” jest szeroko rozumiana pomoc młodzieży oraz osobom dorosłym, jak również osobom niepełnosprawnym w wyborze odpowiedniego dla nich zawodu, pomoc w rozwoju zawodowym oraz ewentualnym przekwalifikowaniu się, tak aby każda z osób, należąca do wyżej wymienionych grup społecznych odnalazła swoje miejsce w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – w tym także w trudnych okresach kryzysu gospodarczego.

 

 • Prowadzimy konsultacje, warsztaty i szkolenia.

 • Wspieramy rozwój osobisty i zawodowy.

 • Głównym założeniem naszych projektów jest kształtowanie postaw prospołecznych opartych m.in. na świadomym budowaniu swojej przyszłości.

 • Pomagamy odkrywać cele i wspólnie poszukujemy drogi dla ich realizacji.

 • Dajemy konkretne narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej, z których każdy będzie mógł skorzystać, aby nauczyć się dokonywania właściwych wyborów oraz podejmowania trudnych decyzji.

 • Zależy nam, aby młodzież sprawnie posługiwała się umiejętnościami takimi jak m.in. umiejętność rozpoznania swoich mocnych stron pod kątem wyboru dalszej drogi zawodowej; umiejętność poprawnego przygotowania cv, czy też przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Przekazujemy praktyczne informacje na temat rzeczywistych czynności wykonywanych w ramach konkretnych zawodów (z doświadczenia wiemy, że wyobrażenia wielu osób o wybranej szkole średniej czy też o wybranym kierunku studiów znacząco różnią się od faktycznie wykonywanych czynności w danym zawodzie, który z ukończeniem tej szkoły czy też studiów jest związany).

 • Uczymy na przykładach jak zorganizować własną firmę już na pierwszym etapie działalności tak, aby zwiększyć jej szanse na późniejszy sukces.

 • Naszym celem jest także włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w aktywne życie społeczne i zawodowe oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu, które może zostać spowodowane m.in. wyborem niewłaściwego zawodu.

 

DLA KOGO DZIAŁAMY?

Działamy dla szkół podstawowych, średnich oraz wyższych jak również dla ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, zakładów poprawczych, zakładów karnych oraz dla każdego, dla kogo dobro i przyszłość młodzieży nie jest bez znaczenia.

 

JAK DZIAŁAMY?

 • Prowadzimy spotkania stacjonarne oraz online w formie interaktywnych wykładów, na których przedstawiamy opis poszczególnych zawodów od strony praktycznej oraz plusy i minusy danej aktywności zawodowej. Ponadto omawiamy charakterystykę zawodów zarówno humanistycznych, jak i technicznych tak, aby dostarczyć młodym osobom jak najwięcej praktycznej wiedzy, która stanie się bazą dla podejmowanych przez nich życiowych wyborów. W naszej działalności uwzględniamy aktualną sytuację rynku pracy, opierając się na najnowszych danych z kraju i z zagranicy.

 • Organizujemy warsztaty, w ramach których uczestnicy samodzielnie podejmują określone wyzwania oraz wykonują praktyczne ćwiczenia.

 • Przygotowujemy materiały w formie skryptów i folderów.

 • Tworzymy materiały filmowe i audiowizualne.

 • Zajmujemy się doradztwem indywidualnym.

 • Prowadzimy spotkania dla firm.

 

 

Z uczestnikami naszych spotkań poszukujemy odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie kompetencje zawodowe posiadam?

 • Jaką szkołę wyższą lub studia powinienem wybrać, aby jak najlepiej przygotować się do realizacji moich planów zawodowych?

 • Jaki zawód powinienem wybrać, aby realizować swoją pasję?

 • Jak zarządzać swoją ścieżką kariery zawodowej?

 • Na czym w praktyce będzie polegała praca w zawodzie, który chciałbym wykonywać?

 • Jakie bariery mogę spotkać na swojej drodze i jakie są sposoby, aby je pokonać?

 • Jak przygotować się do ewentualnej zmiany pracy czy do przebranżowienia?

 • Jak rozpocząć własną działalnością gospodarczą?

 • Co należy zrobić, aby kształcić się i pracować za granicą?

 • Co dla mnie oznacza sukces zawodowy?

 

 

Jeśli interesują Cię odpowiedzi na te i podobne pytania zapraszamy do kontaktu :)

 

 

Foundation "Idea for You"

Ignaców 14a;

63-507 Kobyla Góra

Poland

NIP: 514-035-44-85

REGON: 387713154

KRS: 0000873691

mail: biuro@ideadlaciebie.org

contact.idea4you@gmail.com

fundacjaideadlaciebie@gmail.com

tel.: +48 695-919-344

 

Life is an interesting way.

Think out of the box.

Aim further.

Explore new horizons.

 

Agnieszka Janczura