Regulamin uczestnictwa w projekcie

Galeria zdjęć

Naszych spotkania

z seniorami::

Pobierz skrypty

do poniższych filmów

Przejdź na stronę

e-SENIOR

Filmy powstałe
w ramach projektu "e-SENIOR" :

Galeria zdjęć

z naszych spotkań z seniorami:

Filmy powstałe

w ramach projektu "e-SENIOR 2.0" :

Fundacja "Idea dla Ciebie"

Ignaców 14a;

63-507 Kobyla Góra

NIP: 514-035-44-85

REGON: 387713154

KRS: 0000873691

mail: biuro@ideadlaciebie.org

fundacjaideadlaciebie@gmail.com

tel.: 695-919-344

 

Życie to ciekawa droga.

Patrz szerzej.

Mierz daleko.

Odkrywaj nowe horyzonty.

 

Agnieszka Janczura

     Fundacja „Idea dla Ciebie” realizuje obecnie projekt pt. „e-SENIOR 2.0”, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023.

 

    Beneficjentami projektu „e-SENIOR 2.0” są osoby starsze, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie oraz osób niepełnosprawnych – pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, które szczególnie ucierpiały z powodu wykluczenia cyfrowego.

 

    W ramach projektu „e-SENIOR 2.0” w wybranych instytucjach zajmujących się opieką i pomocą osobom starszym przeprowadzone zostaną spotkania na żywo pt. "Bezpieczeństwo seniora - płatności gotówkowe i bezgotówkowe" oraz pt. "Senior zawsze bezpieczny w internecie". Spotkania obejmować będą m.in. analizę najczęstszych sposobów wykorzystywanych przez oszustów internetowych skierowanych do seniorów, jak również konkretne metody, które pozwolą seniorom w bezpieczny sposób unikać oraz radzić sobie z takimi sytuacjami. W ramach projektu seniorzy w wieku 60+ będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z powyższą tematyką.

W ramach projektu powstaje również 5 filmów o następującej tematyce:

 

  • Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu?

  • Oszustwa internetowe skierowane do seniorów.

  • Bankowe konto internetowe - zasady bezpieczeństwa.

  • Podstawy Worda dla seniorów.

  • Podstawy Excela dla seniorów.

 

    Filmy zostaną zamieszczone w serwisie YouTube, w serwisie Facebook, na stronie internetowej fundacji www.ideadlaciebie.org oraz na stronie www.e-senior.org.pl, która powstała w ramach projektu "e-SENIOR" w 2022 r.

Ponadto do każdego z filmów przygotowane zostaną skrypty w formie papierowej do własnego użytku dla Beneficjentów. Skrypty zostaną rozdane Beneficjentom podczas prowadzonych spotkań „na żywo” z seniorami. Skrypty zostaną także zamieszczone na stronie www.e-senior.org.pl w formacie pdf do samodzielnego pobrania.

W ramach projektu „e-SENIOR 2.0” zostanie przygotowanych i zamieszczonych w serwisie YouTube na kanale Idea dla Ciebie 15 shortów (do każdego z filmów zostaną stworzone po trzy shorty, czyli krótkie filmy trwające ok. 1 min., które będą zwierały najważniejszą wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów oraz będą jednocześnie zachęcały do obejrzenia filmów w podstawowej, dłuższej wersji).

 

    Dodatkowo do 50 domów pomocy społecznej w całej Polsce zostaną wysłanie wiadomości mailowe, zawierające dokładne informacje o projekcie, o powstałych filmach oraz o możliwości pobrania skryptów w postaci PDF.

Wszystkie te działania mają na celu w maksymalny możliwy sposób ułatwić osobom starszym przyswojenie wiedzy przekazywanej w ramach projektu "e-SENIOR 2.0".

„e-SENIOR 2.0”