Filmy powstałe w ramach projektu "Od wykluczenia do aktywizacji." :

Fundacja „Idea dla Ciebie” zrealizowała projekt pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa za pomocą nowoczesnych i atrakcyjnych form przekazu”, który był współfinansowany ze środków otrzymanych na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021" ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

Fundacja "Idea dla Ciebie"

Ignaców 14a;

63-507 Kobyla Góra

NIP: 514-035-44-85

REGON: 387713154

KRS: 0000873691

mail: biuro@ideadlaciebie.org

fundacjaideadlaciebie@gmail.com

tel.: 695-919-344

 

Życie to ciekawa droga.

Patrz szerzej.

Mierz daleko.

Odkrywaj nowe horyzonty.

 

Agnieszka Janczura

W ramach projektu Fundacja "Idea dla Ciebie" przygotowało 6 filmów informacyjno-szkoleniowych dostępnych na płytach DVD, w serwisie internetowym YouTube oraz na stronie internetowej Fundacji, obejmujących trzy zasadnicze obszary tematyczne:

  • Psychologia społeczna

  • Praca zawodowa

  • Analiza przypadku – na podstawie praktycznego doświadczenia prowadzących.

 

W ramach wyżej wymienionych obszarów tematycznych powstały następujące materiały informacyjne:

  • Twoje życie w Twoich rękach! Jak uwierzyć we własne możliwości?

  • Od teorii do działania – czyli jak zachęcić samego siebie do zmian?

  • Jak wybrać dobry zawód tak, aby zrealizować swoje marzenia?

  • Rozmowa kwalifikacyjna – jak się do niej przygotować?

  • Awans w pracy na etacie – praktyczne rady na podstawie konkretnych przypadków.

  • Własna działalność gospodarcza – jak zacząć, aby w przyszłości odnieść sukces?

 

Celem powyższych działań jest uświadomienie młodzieży, zwłaszcza osobom będącym w trudnym momencie ich życia, że nie są w sytuacji bez wyjścia. Stworzone przez nas materiały zawierają konkretne informacje na temat tego, jak zwiększyć swoją samoocenę oraz wzbudzić w sobie motywację do podjęcia określonych działań na rzecz zmiany swojego położenia. W przygotowanych filmach zawarte są praktyczne informacje na temat możliwości wyboru zawodu, wejścia na rynek pracy, powrotu na rynek pracy, przekwalifikowania się oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Głównym założeniem projektu jest kształtowanie postaw prospołecznych opartych m.in. na świadomym budowaniu swojej przyszłości. Przedstawiamy narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej, z których każdy będzie mógł skorzystać, aby nauczyć się dokonywania właściwych wyborów oraz podejmowania racjonalnych decyzji, prowadzących do podniesienia poziomu życia oraz inkluzji społecznej.

Aktywizacja społeczna i zawodowa za pomocą nowoczesnych i atrakcyjnych form przekazu