Filmy powstałe w ramach projektu "Od wykluczenia do aktywizacji." :

Projekt jest adresowany do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży uczących się w szkołach specjalnych, jak również osób niesłyszących w wielu 15-29 lat na terenie całej Polski, z uwzględnieniem domów dziecka, ośrodków interwencji kryzysowej, zakładów poprawczych czy schronisk dla nieletnich.

Fundacja "Idea dla Ciebie"

Ignaców 14a;

63-507 Kobyla Góra

NIP: 514-035-44-85

REGON: 387713154

KRS: 0000873691

mail: biuro@ideadlaciebie.org

fundacjaideadlaciebie@gmail.com

tel.: 695-919-344

 

Życie to ciekawa droga.

Patrz szerzej.

Mierz daleko.

Odkrywaj nowe horyzonty.

 

Agnieszka Janczura

Celem projektu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i kompetencje służące budowaniu prawidłowych relacji w najbliższym środowisku (z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami, wychowawcami i nauczycielami, współpracownikami czy też przedstawicielami lokalnej społeczności). Projekt skupiony jest wokół budowania wielopoziomowych relacji, które uznaliśmy za kluczowy element, który w sposób realny może pomóc młodzieży uniknąć wykluczenia społecznego lub też w realny sposób przyczynić się do wyjścia młodych osób ze strefy wykluczenia społecznego.

 

W ramach projektu zostało stworzonych 5 filmów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym:

 

1. Relacja z samym sobą – dlaczego warto o nią zadbać?

2. Rodzina – czy w końcu może być dobrze? O potrzebie budowania relacji z najbliższymi.

3. Gdzie wszyscy moi przyjaciele? O relacjach w grupie rówieśniczej.

4. Szczęśliwe życie – czyli o tym, jak zbudować trwały związek z drugą osobą?

5. Wizerunek w mediach społecznościowych – prawda czy fałsz?

 

Bezpośrednim efektem projektu jest 8 filmów o tematyce wskazanej powyżej, które to materiały zostały zamieszczone w serwisie YouTube i Facebook oraz na stronie internetowej Fundacji „Idea dla Ciebie”. Ponadto powstały płyty DVD z powyższymi materiałami, które zostały wysłane do 100 instytucji takich jak: szkoły ponadpodstawowe, domy dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej czy zakłady karne.

Budowanie relacji jako klucz do walki z wykluczeniem społecznym wśród młodzieży