FILAR I: PRACA W ZESPOLE

 

Umiejętność pracy w grupie jest jedną z najważniejszych umiejętności, którą warto rozwijać już od najmłodszych lat. Dzięki pracy z innymi uczestnicy warsztatów uczą się współpracy, komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz szacunku dla innych. To wszystko sprawia, że z czasem stają się bardziej otwarci na innych ludzi i potrawą działać efektywniej. Podczas spotkań w ramach Programu Talent Discovery pokazujemy w praktyce, jak wiele korzyści może przynieść umiejętność pracy w zespole. Jest to jednocześnie bardzo istotny element rozwoju osobistego i zawodowego młodych osób. Tworząc zgraną grupę, zarówno uczniowie jak i studenci mogą lepiej poznać siebie i innych, zauważyć zarówno swoje mocne, jak i słabe strony. Dzięki temu uczą się dawać coś od siebie, ale jednocześnie doceniać innych i korzystać z ich wsparcia, co przekłada się na osiąganie lepszych rezultatów.

 

Współczesne społeczeństwo stawia coraz większy nacisk na pracę w zespole. Nawet jeżeli ktoś posiada wyjątkowy talent to i tak przecież trudno jest funkcjonować w całkowitym odosobnieniu. Dlatego praca w grupie ma tak istotne znaczenie, zarówno w szkole, jak i w życiu zawodowym. Dzięki współpracy z innymi, możemy rozwijać swoje umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia i osiągać wspólne cele. Praca w zespole sprzyja także odkrywaniu różnych, często ukrytych talentów, z których uczestnicy nie zawsze zdają sobie sprawę. Dzięki wsparciu i feedbackowi od innych członków grupy, każdy może lepiej poznać swoje możliwości i rozwijać się w kierunku, który może przynieść sukces i satysfakcję. Dlatego warto już we wczesnej młodości zacząć rozwijać tę ważną umiejętność, która może otworzyć przed nami wiele drzwi i zapewnić sukces w różnych dziedzinach życia.

Zobacz nasze materiały YouTube

FILAR III DECYZJA ZAWODOWA

 

Nasze doświadczenia w pracy z młodzieżą prowadzą do wniosku, że wybór odpowiedniego zawodu w młodym wieku okazuje się być niezwykle trudnym zadaniem. Dlatego warto już etapie edukacji skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomagają młodzieży w świadomym wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o zidentyfikowane talenty i uzdolnienia. Jednym z kompleksowych programów, która w oryginalny sposób wspiera uczniów i studentów w podjęciu decyzji dotyczącej ich przyszłej kariery zawodowej jest Talent Discovery. Fundacja „Idea dla Ciebie” wyróżnia się na rynku swoim podejściem do doradztwa zawodowego. Zamiast tradycyjnych testów osobowości czy analizy predyspozycji zawodowych proponujemy uczniom i studentom unikalne warsztaty, symulacje sytuacji z życia zawodowego, czy pracujemy nad budowaniem marki osobistej. Dzięki nim młodzi ludzie mają okazję poznać realia pracy w różnych branżach i zobaczyć, gdzie w najefektywniejszy sposób mogą wykorzystać swoje talenty. Jednym z najbardziej popularnych elementów tej części programu jest symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy mają okazję przećwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne, radzenia sobie ze stresem oraz odpowiadania na trudne pytania rekrutacyjne. Dzięki temu mogą zdobyć cenne doświadczenie i pewność siebie przed prawdziwą rozmową o pracę. Dzięki Programowi Talent Discovery młodzi ludzie mają szansę lepiej poznać siebie i swoje możliwości, co pozwala im podjąć właściwą decyzję dotyczącą swojej przyszłej kariery zawodowej.

FILAR II: WIEDZA

JAKO KLUCZ DO SUKCESU

 

Często obserwujemy sytuacje, w których wiele osób podchodzi do nauki w sposób instrumentalny tzn. chcą się uczyć tylko tego, co aktualnie uważają za przydatne w przyszłym życiu zawodowym. Jednak stwierdzenie: "To mi się w przyszłości nie przyda" może być bardzo ograniczające dla rozwoju intelektualnego i osobistego. W wielu sytuacjach warto zastanowić się, czy nie ma wartości w samej nauce, w poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu umiejętności poza tym, co wydaje się nam „przydatne”? Mądre podejście do nauki polega na docenianiu wartości samego procesu uczenia się. Nawet jeśli zdobywana wiedza na dzień dzisiejszy wydaje się nieprzydatna to przecież może mieć ogromny wpływ na nasze myślenie, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy nawet samoocenę. Przykładem może być nauka języków obcych – spotykamy osoby, które stwierdzają, że wybiorą w przyszłości taki zawód w którym będą posługiwali się tylko językiem polskim. Jednak badania pokazują, że osoby znające więcej niż jeden język mają lepsze umiejętności poznawcze, są bardziej elastyczne umysłowo i mają większe szanse na sukces zawodowy. Podobnie jest z nauką matematyki czy fizyki - choć nie każdy będzie pracował jako matematyk czy fizyk, umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów może być przydatna w wielu innych dziedzinach życia. Dlatego uczestników Programu Talent Discovery zachęcamy do otwartego podejścia do nauki, do eksplorowania różnych dziedzin wiedzy i poszerzania swoich horyzontów, ponieważ już sam proces nauki będzie miał ogromną wartość dla ich rozwoju osobistego i intelektualnego. Mądre podejście do nauki to nie tylko inwestycja w przyszłość zawodową, ale przede wszystkim inwestycja w siebie i swoje możliwości. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin jest także bardzo dobrym sposobem na odkrywanie własnych talentów. A kto wie, może to, co dzisiaj wydaje się nieprzydatne, okaże się kluczowe w przyszłości i stanie się źródłem sukcesu? Warto więc być otwartym na nowe wyzwania i pozwolić sobie na odkrywanie świata w sposób nieoczywisty.

Jakie są korzyści ze wsparcia Programu Talent Discovery?

Jakie są korzyści ze wsparcia

Programu Talent Discovery?

TIDE (Talent Identification and Development in Education)

TIDE (Talent Identification

and Development in Education)

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom prywatnym oraz firmom, które wspierają nasze działania. W każdym przypadku chcemy wyrazić wdzięczność za okazane nam zaufanie. Przykładowo nagrywamy materiały promocyjne dotyczące konkretnych produktów, usług lub samej firmy. Podczas każdego spotkania z młodzieżą staramy się również wspominać o naszych partnerach biznesowych, co może przyczynić się do zwiększenia świadomości marki i budowania pozytywnego wizerunku. Jeśli firma oferuje produkty skierowane do młodych osób, możemy wspólnie opracować ciekawe formy promocji, które przyniosą korzyści obu stronom. Jesteśmy otwarci na dialog i nowe pomysły, więc zachęcamy do współpracy i wspólnego tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

 

Jakie są korzyści ze wsparcia Programu Talent Discovery?

 

  • Inwestowanie w rozwój talentów młodych ludzi przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy jako zaangażowanej społecznie i odpowiedzialnej.

  • Program Talent Discovery może pomóc w identyfikowaniu potencjalnych pracowników z unikalnymi umiejętnościami i talentami, co może przynieść korzyści dla firmy w przyszłości.

  • Promowanie rozwoju talentów wśród młodzieży przyczynia się do budowania silniejszej społeczności lokalnej, co może wpłynąć pozytywnie na otoczenie biznesowe firmy.

  • Inwestowanie w rozwój talentów młodych ludzi może przyczynić się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i pomysłów, które mogą być wartościowe dla firmy.

  • Wsparcie programu Talent Discovery może być sposobem na budowanie relacji z lokalnymi społecznościami i zyskanie ich zaufania, co może przynieść korzyści w postaci lojalności klientów i wzrostu sprzedaży.

  • Inwestowanie w rozwój talentów młodych ludzi jest inwestycją w przyszłość, która może przynieść długoterminowe korzyści dla gospodarki i społeczeństwa jako całości.

 

Jakie są korzyści ze wsparcia PrograuTalent Discovery?

Zgodnie z teorią Johna Feldhusena talent to wyjątkowa zdolność lub umiejętność w różnych dziedzinach. Kluczem do talentu jest zainteresowanie  i ciekawość. Talent rozwija się szybciej, gdy jest połączony z wiedzą i konkretnymi umiejętnościami. Jeżeli dzieci i młodzież szybko odkryją i zrozumieją swój talent, to szkoła i rodzina będą mogły skutecznie wspierać jego rozwój we właściwym kierunku.

 

W programie Talent Discovery wykorzystujemy m.in. model TIDE (Talent Identification and Development in Education) zaproponowany przez J. Feldhusena, który proponuje postrzeganie talentu jako zjawiska rozwojowego, wynikającego z pewnej ogólnej zdolności i przechodzącego z czasem w konkretne umiejętności związane z karierą. Zaleca on wspieranie rozwoju talentu u każdego nastolatka, zamiast skupiania się jedynie na niewielkiej grupie uczniów oznaczonych subiektywnymi etykietami jako utalentowani i zdolni. Według niego talent to kombinacja zdolności, wiedzy i cech osobowościowych. Ponadto wskazuje cztery obszary rozwoju talentów w szkołach:

 

a) akademicko-intelektualny

b) artystyczny

c) techniczno-zawodowy

d) społeczno-interpersonalny

 

Podczas warsztatów z młodzieżą wykorzystujemy model TIDE, który koncentruje się na korzystaniu z różnych technik i narzędzi oceny, które pozwalając zdefiniować talenty danej osoby, określając zarazem słabe i mocne strony konkretnego talentu. Przygotowana w ten sposób ocena służy do opracowania indywidualnego planu rozwoju każdego ucznia.

 

(Zobacz szerzej: J. Okołowicz „Talent czy dar? Kontrowersje teoretyczne i empiryczne wokół zjawiska talentu”)

Talent Discovery

Talent Discovery

 

T. Blair

Talent Discovery (TD) to program edukacyjny, który ma na celu zainspirowanie młodzieży do odkrywania i rozwijania swoich talentów tak, aby w przyszłości mogli cieszyć się satysfakcją z własnych osiągnięć oraz tworzyć innowacyjne rozwiązania i projekty. Na podstawie prowadzonych przez nas spotkań z młodzieżą szkolną oraz studentami, jak również dzięki uczestnictwie w procesach rekrutacji młodych osób na różne stanowiska w firmach produkcyjnych, powstała baza informacji o tym, czego szczególnie potrzebuje dzisiejsza młodzież, aby proces odkrywania talentów miał szansę na realizację w praktyce. Wychodzimy z założenia, że rozpoznanie swojego potencjału czy też predyspozycji w danej dziedzinie jest znacznie łatwiejsze, gdy zamiast konsumentem (czy to treści, czy produktów) młody człowiek staje się ich twórcą – choćby w najmniejszej formie. Coraz częściej w mediach, literaturze oraz w różnych dziedzinach naukowych podkreśla się znaczenie zdolności i talentów. Organizowane są konferencje i seminaria naukowe poświęcone tej tematyce. Kwestia talentu jest również istotna dla firm i organizacji, które opracowują programy zarządzania talentami. W Polsce, jak również w innych krajach zachodnich, rośnie zainteresowanie tą problematyką, co świadczy o jej coraz większej randze. Dlatego stworzyliśmy Program Talent Discovery oparty na 3 filarach:

 

 

 

 

Zachęcamy do wsparcia naszego autorskiego Programu Talent Discovery. W ramach tego programu staramy się zainspirować młodych ludzi w taki sposób, aby samodzielnie, od podstaw mogli odkryć dziedzinę, w której dobrze sobie radzą i w ramach której mogą rozwijać swój talent.

 

Poza pracą fundacyjną zawodowo zajmujemy się m.in. prowadzeniem innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Obserwując potrzeby młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy zauważyliśmy, jak ważne jest uzupełnienie ich wykształcenia o praktyczną wiedzę, dlatego też powstała Fundacja "Idea dla Ciebie". Na spotkaniach i warsztatach z młodzieżą dzielimy się naszymi doświadczeniami zawodowymi zarówno z wiedzy technicznej, jak i z obszaru humanistyki. Nasz zespół ma na swoim koncie m.in. oryginalne projekty biznesowe, międzynarodowe działania w zakresie sprzedaży i marketingu, stworzenie własnej metody obliczeń wytrzymałościowych, zastrzeżenie patentowe, jak również doświadczenie w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych. Zauważyliśmy, że za każdym razem przekazywanie wiedzy czysto praktycznej, jedynie wspieranej teorią, spotyka się z dużym entuzjazmem wśród młodzieży. Dlatego też po kilku latach takiej działalności powstał Program Talent Discovery, aby pomóc młodzieży odkrywaniu swoich talentów i odnajdywaniu własnej, unikalnej drogi życiowej. Podczas spotkań i warsztatów przedstawiamy konkretne narzędzia pomagające w odkryciu własnego talentu, a co za tym idzie w świadomym wyborze przyszłego zawodu i drogi życiowej.

 

Nasze doświadczenia oraz doświadczenia firm z którymi współpracujemy jasno wskazują, że zadowolenie osób, które zawodowo robią to, co lubią, ma pozytywne przełożenie zarówno na ich życie prywatne, jak i na budowanie nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Osoby, które z pasją wykonują swój zawód są znacznie bardziej kreatywne i z zaangażowaniem podchodzą do nowych wyzwań. Wpływa to bezpośrednio na wynik finansowy firmy w której pracują, jak i na ich zarobki, a w szerszym kontekście sprzyja budowaniu efektywnie funkcjonującej gospodarki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki Waszemu wsparciu jesteśmy w stanie obejmować Programem Talent Discovery coraz większą liczbę młodych osób, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

 

Dzięki Twojej pomocy młodzi ludzie będą mieli szansę odkryć swój potencjał!

 

 

 

Numer konta:

21 1090 2398 0000 0001 4736 3253

 

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

 

 

 

Życie to ciekawa droga.

Patrz szerzej.

Mierz daleko.

Odkrywaj nowe horyzonty.

 

Agnieszka Janczura

Fundacja "Idea dla Ciebie"

Ignaców 14a;

63-507 Kobyla Góra

NIP: 514-035-44-85

REGON: 387713154

KRS: 0000873691

mail: biuro@ideadlaciebie.org

fundacjaideadlaciebie@gmail.com

tel.: 695-919-344