Galeria zdjęć

Naszych spotkania

z seniorami::

Filmy powstałe
w ramach projektu "e-SENIOR" :

Galeria zdjęć

z naszych spotkań z młodzieżą w szkołach:

Filmy powstałe

w ramach projektu "Młodzież w Europie" :

Fundacja "Idea dla Ciebie"

Ignaców 14a;

63-507 Kobyla Góra

NIP: 514-035-44-85

REGON: 387713154

KRS: 0000873691

mail: biuro@ideadlaciebie.org

fundacjaideadlaciebie@gmail.com

tel.: 695-919-344

 

Życie to ciekawa droga.

Patrz szerzej.

Mierz daleko.

Odkrywaj nowe horyzonty.

 

Agnieszka Janczura

     Fundacja „Idea dla Ciebie” realizuje obecnie projekt pt. „Młodzież w Europie - wspólna przyszłość, wspólne wartości”, w ramach projektu SPLOT Wartości.

 

   Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat podstawowych praw i wartości UE szczególnie wśród młodzieży.

    W ramach projektu przeprowadzone zostaną 3 warsztaty z młodzieżą oraz stworzone zostaną 4 filmy edukacyjne, dotyczących wszystkich podstawowych praw i wartości zapisanych w Karcie Praw Podstawowych oraz 1 film promujący całość projektu.

    Filmy zostaną zamieszczone w serwisach YouTube i Facebook oraz na stronie internetowej www.ideadlaciebie.org, jak również zostaną wysłane do 50 szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całej Polski (do miejscowości do 50 tyś. mieszkańców).

    Do 200szkół podstawowych i ponad podstawowych zostaną wysłane wiadomości mailowe zawierające linki do wszystkich filmów oraz informację o projekcie.

    Celem tych działań jest również zapoczątkowanie pozytywnych zmian w środowisku lokalnym oraz wytworzenie dobrych praktyk wśród młodzieży, w tym zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych, które ich bezpośrednio dotyczą.

SPLOT Wartości