Zobacz nasze materiały YouTube

FILM promocyjny

 

Hej! Po wielu miesiącach pracy skończyliśmy właśnie nasz najnowszy projekt! Czy zastanawiałaś/zastanawiałeś się kiedyś, jak możesz wpłynąć na wartości, które powinny kierować dzisiejszą Europą? Co możemy zrobić codziennie, aby nasz świat był lepszy? Czy słyszałaś/słyszałeś o Karcie Praw Podstawowych UE i znasz swoje prawa z niej wynikające? 📜

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, mamy dla Was świetną propozycję! Zapraszamy do zapoznania się z projektem "Młodzież w Europie - wspólna przyszłość, wspólne wartości" realizowanym przez Fundację "Idea dla Ciebie" we współpracy z siecią SPLOT Wartości. 💡

 

W ramach tego projektu odbyły się mega warsztaty, na których rozmawialiśmy o najważniejszych wartościach dla obywateli każdego państwa członkowskiego, także dla polskiej młodzieży. Tematy takie jak szacunek, hejt w sieci, wsparcie dla osób niepełnosprawnych czy prawa młodych ludzi jako konsumentów były poruszane podczas dyskusji, w których aktywnie uczestniczyła młodzież. 💬

 

Uwaga! Uwaga! Dla tych, którzy nie mogli być na spotkaniach, przygotowaliśmy filmy dostępne na YouTube:

FILM 4 PEŁNOSPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI – jak mądrze pomagać?

 

Jak możemy pomagać skutecznie? Czyli tak, żeby ta osoba, której pomagamy nie czuła się niezręcznie, tylko żebyśmy naprawdę komuś sprawili radość? A czy wiecie, że w niektórych przypadkach najwięcej korzyści z pomagania możemy odnieść my sami?

 

Młodzież ma ogromny potencjał do zmiany świata na lepsze, a jednym z obszarów, w którym może wykazać się empatią i zaangażowaniem, jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Istnieje wiele sposobów, w jakie młodzi ludzie mogą wspierać tę grupę społeczną i sprawić, że ich życie stanie się łatwiejsze i pełniejsze. Jednym z najprostszych sposobów pomocy osobom niepełnosprawnym jest po prostu okazywanie im życzliwości i wsparcia w zwykłych, codziennych sytuacjach. Często osoby z niepełnosprawnościami czują się izolowane i pominięte przez społeczeństwo, dlatego ważne jest, aby młodzi ludzie starali się nawiązać z nimi kontakt i pokazać, że są dla nich otwarci i chętni do pomocy.

 

Innym sposobem wsparcia jest angażowanie się w różnego rodzaju akcje charytatywne i wolontariat. Młodzież może np. organizować zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, organizować integracyjne wydarzenia kulturalne, czy odwiedzić osoby starsze i niepełnosprawne w domach pomocy społecznej. Dodatkowo, młodzi ludzie mogą również pomagać osobom niepełnosprawnym poprzez edukację społeczną i promowanie pozytywnych zachowań i działań związanych z akceptacją osób niepełnosprawnych.

 

Warto również pamiętać, że pomoc osobom niepełnosprawnym nie musi być skomplikowana ani wymagać dużych nakładów finansowych. Czasem wystarczy drobna gest, taka jak otwarcie drzwi czy zaoferowanie pomocy w transporcie, aby sprawić, że czyjeś życie stanie się trochę łatwiejsze.

 

Podsumowując, młodzież ma ogromny potencjał do zmiany społeczeństwa na bardziej otwarte i przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Dlatego warto zachęcać młodych ludzi do angażowania się w działania na rzecz tej grupy społecznej i pokazywać, że nawet najmniejsza pomoc może mieć ogromne znaczenie dla innych.

 

 

Zapraszamy do oglądania, komentowania i zmieniania świata na lepsze! 💪

 

FILM 3 HEJT – gdzie są granice wolności słowa w internecie?

 

Hejt w internecie, czyli agresywne i obraźliwe komentarze skierowane w stronę innych użytkowników, stał się niestety powszechnym zjawiskiem w dzisiejszych czasach. Wielu ludzi korzysta z anonimowości internetu, aby wyrazić swoje negatywne opinie myśląc, że jest to działanie, za które nie poniosą konsekwencji. Jednak warto zastanowić się nad granicami słowa w internecie i nad tym, jak możemy przeciwdziałać hejtowi?

 

Pierwszą kwestią do rozważenia jest wolność słowa. Oczywiście każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii, nawet jeśli są one kontrowersyjne. Jednakże istnieje granica między konstruktywną krytyką a agresywnym hejtem. Kiedy komentarze stają się obraźliwe, szkodząc innym osobom, przekraczają one granice akceptowalnego zachowania. Ważne jest również zrozumienie, że słowa w internecie mają realne konsekwencje. Osoby, które padają ofiarą hejtu, mogą doświadczyć negatywnych skutków dla swojego zdrowia psychicznego. Depresja, lęki, obniżone poczucie własnej wartości mogą być rezultatem agresywnych komentarzy w sieci. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o odpowiedzialności za to, co piszemy online.

 

Jak więc możemy przeciwdziałać hejtowi w internecie?

 

Co każdy z nas może zrobić w codziennym życiu, aby zapobiegać temu zjawisku?

 

Jakie narzędzia prawne można wykorzystać, aby bronić swoich praw?

 

 

Na te pytania znajdziecie odpowiedź w dzisiejszym filmie.

 

Zapraszamy do oglądania, komentowania i zmieniania świata na lepsze! 💪

 

FILM 2 GODNOŚĆ - dlaczego warto szanować drugiego człowieka?

 

Co może zrobić dziewczyna, gdy na forum internetowym lub na jakimś znanym portalu ktoś dla żartu napisze o niej jakieś nieprawdziwe, bardzo przykre dla niej stwierdzenie, które wszyscy inni szybko podchwycą? Co może zrobić młody chłopak, który jest wyśmiewany w szkole przez kolegów, a pewnego dnia został przez nich pobity? W obu przypadkach zostaje naruszona godność człowieka i właśnie o godności będzie ten film. Zapraszam do oglądania.

 

Godność człowieka to fundamentalne prawo każdego z nas, które powinno być szanowane i chronione w każdych okolicznościach. Godność człowieka jest niezwykle ważna, zwłaszcza w kontekście problemów społecznych, takich jak wyśmiewanie się w szkole, odrzucenie z grupy czy obgadywanie.  Są to zachowania, które mogą być bardzo bolesne dla ucznia, który staje się obiektem drwin i szyderstw ze strony swoich rówieśników. To może prowadzić do obniżonego poczucia własnej wartości i braku pewności siebie. Podobnie jest w sytuacji, gdy ktoś zostaje odrzucony z grupy. To może negatywnie wpływać na jego samopoczucie i relacje z innymi ludźmi. Obgadywanie również jest problemem, który może naruszać godność człowieka. Gdy ktoś jest przedmiotem plotek i krytyki, może to sprawić, że czuje się on upokorzony i bezbronny.

 

Jednym z najbardziej drastycznych przykładów łamania godności człowieka w szkole jest bullying, czyli znęcanie się nad innymi. Osoby, które padają ofiarą takich zachowań, często cierpią psychicznie i emocjonalnie, a ich samoocena jest niszczona.

 

Jak się bronić przed takimi zachowaniami?

Co każdy z nas może zrobić, aby zapobiegać takim sytuacjom?

Co stanowi na ten temat prawo UE?

 

Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania – Zapraszamy do oglądania, komentowania i zmieniania świata na lepsze! 💪

 

FILM 1 KARTA PRAW PODSTAWOWYCH - jakie są Twoje prawa jako obywatela UE?

 

Czy dokument prawny może być ciekawy? Oczywiście, że tak :) Pod warunkiem, że jest napisany przystępnym językiem, odnosi się bezpośrednio do naszego życia codziennego i wyjaśnia skomplikowane kwestie w prosty sposób. Taka jest właśnie Karta Praw Podstawowych i dzięki temu możemy powoływać się na tę Kartę w różnych, codziennych sytuacjach. Dlatego znajomość tego dokumentu jest tak bardzo przydatna i właśnie dlatego w naszej fundacji specjalnie dla Was przygotowaliśmy, krótkie i konkretne streszczenie tego dokumentu. Zapraszam do oglądania.

 

Karta Praw Podstawowych porusza następujące zagadnienia:

 • godność człowieka
 • prawo do życia
 • prawo człowieka do integralności
 • zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
 • zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
 • prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
 • poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego
 • ochrona danych osobowych
 • prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny
 • wolność myśli, sumienia i religii
 • wolność wypowiedzi i informacji
 • wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
 • wolność sztuki i nauki
 • prawo do nauki
 • wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy
 • wolność prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawo własności
 • prawo do azylu
 • ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji
 • równość wobec prawa
 • niedyskryminacja
 • różnorodność kulturowa, religijna i językowa
 • równość kobiet i mężczyzn
 • prawa dziecka
 • prawa osób w podeszłym wieku
 • integracja osób niepełnosprawnych
 • prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa
 • prawo do rokowań i działań zbiorowych
 • prawo dostępu do pośrednictwa pracy
 • ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy
 • należyte i sprawiedliwe warunki pracy
 • zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy
 • życie rodzinne i zawodowe
 • zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
 • ochrona zdrowia
 • dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
 • ochrona środowiska
 • ochrona konsumentów
 • prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych
 • prawo do dobrej administracji
 • prawo dostępu do dokumentów
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 • prawo petycji
 • swoboda przemieszczania się i pobytu
 • opieka dyplomatyczna i konsularna
 • prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu
 • domniemanie niewinności i prawo do obrony
 • zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary
 • zakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary
 •  

Zapraszamy do oglądania, komentowania i zmieniania świata na lepsze! 💪

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ - PDF

Galeria zdjęć

z naszych warsztatów z młodzieżą w szkołach:

Filmy powstałe

w ramach projektu "Młodzież w Europie - wspólna przyszłość, wspólne wartości" :

Fundacja "Idea dla Ciebie"

Ignaców 14a;

63-507 Kobyla Góra

NIP: 514-035-44-85

REGON: 387713154

KRS: 0000873691

mail: biuro@ideadlaciebie.org

fundacjaideadlaciebie@gmail.com

tel.: 695-919-344

 

Życie to ciekawa droga.

Patrz szerzej.

Mierz daleko.

Odkrywaj nowe horyzonty.

 

Agnieszka Janczura

Fundacja „Idea dla Ciebie” zrealizowała projekt edukacyjny dla młodzieży pt. „Młodzież w Europie - wspólna przyszłość, wspólne wartości” we współpracy z siecią SPLOT Wartości. Jest to projekt dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat podstawowych praw i wartości UE.

 

W ramach projektu odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży, których tematem była Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a szczególnie prawa obywatelskie oraz wartości budowane w oparciu o poszanowanie godności człowieka. Podczas warsztatów uczniowie aktywnie uczestniczyli także w dyskusjach, których tematem był m.in. problem hejtu oraz granice wolności słowa w internecie. Tematem warsztatów była także pomoc osobom niepełnosprawnym i możliwości, z których młodzież może skorzystać, aby aktywnie zaangażować się w taką pomoc (np. wolontariat). Warsztaty zakończyły się dyskusją na temat praw młodych ludzi jako konsumentów na współczesnym rynku. Spotkania z młodzieżą odbyły się w szkołach w województwie wielkopolskim (powiat ostrzeszowski).

 

Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w naszych zajęciach na żywo, w ramach projektu we współpracy z młodzieżą zostały stworzone także 4 filmy edukacyjne, dotyczące podstawowych praw i wartości zapisanych w Karcie Praw Podstawowych oraz 1 film promujący całość projektu pod następującymi tytułami:

 

 • KARTA PRAW PODSTAWOWYCH - jakie są Twoje prawa jako obywatela UE?

 • GODNOŚĆ - dlaczego warto szanować drugiego człowieka?

 • HEJT – gdzie są granice wolności słowa w internecie?

 • PEŁNOSPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI – jak mądrze pomagać?

 • „Młodzież w Europie – wspólna przyszłość, wspólne wartości” – film promocyjny

 

Filmy zostały zamieszczone w serwisie YouTube oraz na naszej stronie internetowej. Promocja warsztatów oraz filmów odbywa się także w serwisie Facebook. Filmy na płytach DVD zostały wysłane do 50 szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całej Polski (do miejscowości do 50 tyś. mieszkańców). Do 200 szkół podstawowych i ponad podstawowych zostały wysłane wiadomości mailowe zawierające linki do wszystkich filmów oraz informację o projekcie.

 

Celem tych działań jest również zapoczątkowanie pozytywnych zmian w środowisku lokalnym oraz wytworzenie dobrych praktyk wśród młodzieży, w tym zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych, które ich bezpośrednio dotyczą.

 

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.

SPLOT Wartości